ติดต่อเรา
คณะกรรมการจัดงาน
ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ฝ่ายสิทธิ์ประโยชน์/ผู้สนับสนุน

 

สอบถามการสมัครวิ่ง
การ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run
วิธีการลงทะเบียน Online, การจ่ายเงินค่าสมัคร
การยืนยันเอกสารการโอนเงิน Confirm Payment
การส่งเอกสารนอกระบบ, อีเมลยืนยันการสมัครวิ่ง
ทวงถาม E-mail Complete, การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร


Tel. 02-721-6009 (09.00-17.00 น.) 097-095-8434
e-mail : cs@JogAndJoy.run

* เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
โปรดงดโทร พนักงานออกปฎิบัติงานภาคสนาม

ฝ่ายจัดการแข่งขัน / JOG&JOY
เลขที่ 18/13 เดอะ เมทโทร พัฒนาการ-ศรีนครินทร์
ถนนอ่อนนุช ซอย 80 แยก 5, แขวงประเวศ, เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250, Thailand (Map)
Tel: 097-0958434, 086-391-8434, 081-498-9865
e-mail : info@JogAndJoy.com


ฝ่ายสิทธิประโยชน์ / สนับสนุน
ติดต่อการสนับสนุนการแข่งขัน, Sponsor Event
คุณเล็ก Tel : 083-042-8434

E-mail : mk.JogAndJoy@gmail.com

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 02-286-0861, 02-679-8322
โทรสาร : 02-286-4194